dancers in rugby kit standing with their arms around one another

News

Read the latest news from National Dance Company Wales

Ffilmiau CDCCymru a Llenyddiaeth Cymru wedi'u comisiynu ar gyfer Cymru yn yr Almaen 2021

7th January 2021

Plethu/Weave: Blog by clare e. potter

20th November 2020

Gwyliwch yr wyth ffilm traws-gelfyddyd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) a Llenyddiaeth Cymru, Plethu/Weave ar-lein

17th November 2020

Ballet Cymru, Creu Cymru, Groundwork Pro, Kokoro Arts a Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cynnal digwyddiad Ardal Agored ar sail dawns yng Nghymru

29th October 2020

Diogelu, dargadw a chreu

29th October 2020

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac English National Ballet yn symud eu sesiynau Dawnsio ar gyfer Parkinson's ar-lein

17th September 2020

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn rhyddhau pedair fideo o’u cywaith dawns a barddoniaeth ar-lein

17th September 2020

Systemau Cred: Fy Nghydweithrediad Artistig gyda'r Dawnsiwr a'r Cerddor, Ed Myhill

2nd September 2020

Artistiaid a choreograffwyr mentora wedi'u cyhoeddi ar gyfer Laboratori CDCCymru

27th August 2020

Prosiect Plethu/Weave Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn creu barddoniaeth a ffilm o symudiadau ingol i adlewyrchu rhan Cymru yn y fasnach i gaethwasiaeth Traws-Atlantig

21st August 2020

Plethu/Weave Blog: Ifor Ap Glyn

18th August 2020

Plethu/Weave Blog: Meririd Hopwood

18th August 2020

Sioeau dawns byw ledled De Cymru mewn cartrefi gofal a lleoliadau gofal iechyd

17th August 2020

Black Lives Still Matter: diweddariad

5th August 2020

Tasgu Llawrydd Cymru: nodyn o'n Krystal Lowe

1st August 2020

Cyhoeddi Beirdd ac Artistiaid Dawns Annibynnol Plethu/Weave; Prosiect ar y cyd rhwng CDCCymru a Llenyddiaeth Cymru

24th July 2020

CDCCymru yn dangos Dream gan Christopher Bruce am y tro cyntaf ar ddiwrnod gwreiddiol Seremoni Agoriadol Gemau Olympaidd 2020

13th July 2020

Ewch am ddawns i'r Clwb Rygbi CDCCymru yn dod â chlwb rygbi rhithiol ynghyd ar-lein

7th July 2020

Datganiad gan Paul Kaynes, Prif Weithredwr CDCCymru a Lee Johnston, Cyfarwyddwr Cyswllt CDCCymru

6th July 2020

CDCCymru yn cyhoeddi cywaith traws-gelfyddyd gyda Llenyddiaeth Cymru

19th June 2020

Freelance Taskforce support from NDCWales, Groundwork and Rubicon Dance

12th June 2020

Bydd fersiwn fyw o 'Clapping' Ed Myhill yn cael ei chreu gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru gyda Dawnswyr y Cwmni yn ystod y cyfnod o dan gyfyngiadau

9th June 2020

Black Lives Matter: Neges gan y Prif Weithredwr, Paul Kaynes

5th June 2020

Keeping Fit and mentally active during lockdown

22nd May 2020

Negas gan Brif Weithredwr CDCCymru, Paul Kaynes

22nd May 2020

Dewch i Ddawnsio gyda CDCCymru fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Teulu Dydd Mercher 6 Mai 2020

5th May 2020

Dawnswyr CDCCymru yn creu dawns glapio i DDIOLCH i weithiwyr cymorth ar gyfer ymgyrch 'Clapio dros Ofalwyr' y dydd Iau hwn.

22nd April 2020

KiN: Ar-lein - menter newydd ar-lein i gysylltu artistiaid a chynulleidfaoedd drwy ddawns.

16th April 2020

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cynnal dosbarth dawns byw fel rhan o BBC Culture in Quarantine

15th April 2020

KIN tour cancelled due to COVID-19

20th March 2020

MAE THEATR Y SHERMAN A CHWMNI DAWNS CENEDLAETHOL CYMRU YN DOD AT EI GILYDD I ANNOG DILYNWYR RYGBI I WISGO EU CRYSAU AR GYFER DAWNS

27th February 2020

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn enwi Anthony Matsena fel Artist Cyswllt newydd

29th January 2020

Fearghus Ó Conchúir yn trosglwyddo'r awenau yn CDCCymru

17th January 2020

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn adfywio darn dylanwadol Nigel Charnock Lunatic ar gyfer taith y Gwanwyn fel rhan o drefniant triphlyg

18th December 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn lansio ffilm ddawns newydd - Reflections.

16th December 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi ei enwebu ar gyfer gwobr arbennig

20th November 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn agor drysau at gyfleoedd newydd mewn dawns i bobl ledled Cymru

29th October 2019

Mae straeon rygbi, cymunedau mwyngloddio a charwriaethau angerddol wrth galon taith Roots newydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yr Hydref hwn

3rd October 2019

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio dawns newydd am y tro cyntaf gerbron cynulleidfaoedd Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf, cyn cynnal perfformiadau arbennig yn Japan ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019.

30th July 2019

Noddwr y rhaglen Dawns ar gyfer Parkinson's yn ennill dwy Wobr Celfyddydau a Busnes Cymru

29th July 2019

Work Experience Blog: Mollie Jenkins

18th July 2019

Profiad Gwaith: Flog olaf Naomi

1st July 2019

Blog Profiad Gwaith: Naomi Berry

1st July 2019

CDCCymru yn lansio Laboratori mewn partneriaeth â Groundwork Pro

28th June 2019

Mae rhaglen Breswyl 2019 yn mynd rhagddi yng Nghwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

19th June 2019

Mae Dawns i Bawb yn falch iawn o gyhoeddi datblygiad menter Dawns Ieuenctid newydd mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

30th May 2019

Myfyrwyr Prifysgol De Cymru i berfformio dawns glodfawr mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

25th April 2019

Perfformiad cyhoeddus o Gydweithrediadau Creadigol, prosiect dawns a llythrennedd CDCCymru ac Ysgol Uwchradd Cantonian

2nd April 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i fod yn rhan o #DancePassion BBC Arts ar 5ed Ebrill yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe.

26th March 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi rhaglen 12 mis o dan Gyfarwyddwr Artistig newydd.

12th March 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn penodi Llysgenhadon Dawns i raglen Cymru.

4th February 2019

Rhowch o’ch amser a chynorthwyo gyda sesiynau Dawnsio i Iechyd yn Abertawe.

17th December 2018

TEITHIAU NDCCYMRU I’R ALMAEN A’R SWISTIR FIS RHAGFYR HWN.

11th December 2018

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi taith wanwyn DU 2019: AWAKENING

8th December 2018

Tundra wedi’i enwebu am Wobr Cyflawniad mewn Dawns – Gwobrau Theatr y DU 2018

19th September 2018

Bake off a dawns yn cyfarfod fel rhan o daith newydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Roots, tymor yr hydref hwn

15th August 2018

Taith yr hydref yn y Deyrnas Gyfunol o Passion gan Pascal Dusapin

11 Gorffennaf 2018

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac English National Ballet yn lansio dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s newydd yn Sefydliad Glowyr y Coed Duon ym mis Tachwedd.

11th June 2018

Deunydd Tundra Marcus Morau a P.A.R.A.D.E. Marc Rees i gael eu darlledu ar-lein ym mis Tachwedd

11th June 2018

Caroline Finn o Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cael ei phenodi i’r swydd newydd Coreograffydd Preswyl

11th June 2018

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru’n neidio i mewn i 2018 gyda thaith newydd o gwmpas y DU o 8 Chwefror tan 13 Mai 2018

11th June 2018

Sesiynau Blasu Dawns ar gyfer Parkinson’s rhad ac am ddim gyda NDCCymru ac English National Ballet fel rhan o Bod yn Greadigol 2018

11th June 2018

Fearghus Ó Conchúir yw Cyfarwyddwr Artistig newydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

11th June 2018

Alternative Routes; Dawns a Dylunio gan egin artistiaid Caerdydd

11th June 2018

CDCC cyflwyno P.A.R.A.D.E yn fyw ar Facebook am y tro cyntaf ar ddydd Gwener 18 Mai 2

11th June 2018