2 images one with 2 a boy dancing with dance ambassador and the other with a boy doing work with a dancer helping

Perfformiad cyhoeddus o Gydweithrediadau Creadigol, prosiect dawns a llythrennedd CDCCymru ac Ysgol Uwchradd Cantonian

Bydd prosiect Cydweithrediadau Creadigol, CDCCymru ac Ysgol Uwchradd Cantonian, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn cael ei rannu'n gyhoeddus, ar ddydd Mercher 3ydd Ebrill rhwng 10-11am ar lwyfan Glanfa Canolfan Mileniwm Cymru.

“Mae'r prosiect Cydweithrediadau Creadigol hwn yn gydweithrediad rhwng Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac Ysgol Uwchradd Cantonian, Caerdydd. Mae'r prosiect yn archwilio ffyrdd newydd o addysgu Llythrennedd trwy Ddawns. Mae myfyrwyr ac athrawon wedi gweithio gyda'r artistiaid dawns trwy sesiynau dawns wedi'u teilwra er mwyn cefnogi datblygiad llythrennedd. Defnyddiwyd gwaith thematig hefyd i lywio'r coreograffi.

Ariennir y prosiect ar y cyd trwy raglen Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.”

Gweinyddwr y Prosiect Lizzie Davies-MacMillan a’r Tiwtoriaid Dawns Siân Rowlands a Jack Philp.

Mae'r perfformiad hwn yn rhan o wythnos o weithgarwch yn dathlu rhaglen Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru.  Mae mwy o wybodaeth ar gael yma:

http://www.celf.cymru/arts-in-wales/dysgu-creadigol?diablo.lang=cym