Amdanom CDCCymru | Dance House Wales
bg

Amdanom CDCCymru

Dewch i gyfarfod â ni, darganfod am swyddi a ffyrdd o gysylltu â ni.

Rydyn ni i gyd yn dawnsio: er pleser, am hwyl, ar ein pen ein hunain, mewn grwpiau neu efallai pan nad oes unrhyw un yn gwylio.

Mae CDCCymru yn manteisio ar apêl fyd-eang dawns fel ffordd o fynegi emosiwn.

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn manteisio ar gyffredinolrwydd dawns fel ffordd o fynegi emosiwn drwy symud. Rydym yn perfformio ledled Cymru, y DU a thramor gan gludo pobl ar deithiau darganfod, creu cyfleoedd i gymryd rhan, trafod, gwylio a dysgu am ddawns, amdanyn nhw eu hunain ac am y byd.

Mae ein statws fel Cwmni Dawns Cenedlaethol yn fraint sy’n sail i bopeth a wnawn: sut rydyn ni’n gwneud gwaith, gyda phwy rydyn ni’n gweithio a lle mae gwaith yn cael ei osod. Bydd ein rhaglenni yn atseinio gyda chymunedau amrywiol Cymru  a thrwy weithio gydag eraill byddwn yn cynnau diddordeb mewn dawns gyda’r amrywiaeth ehangaf o hyrwyddwyr ym mhob cwr o’r wlad, gan adeiladu cynulleidfaoedd ar gyfer dawns.

Ers sefydlu’r cwmni yn 1983 fel ‘Diversions’ gan Ann Sholem a Roy Campbell-Moore, mae’r cwmni wedi tyfu mewn maint a statws, gan ehangu ei deithiau i gynnwys y byd i gyd.

p.a.r.a.d.e. community image