Beth sydd ymlaen

11 Hydref – 13 Rhagfyr 2018

CDCCymru yn Cyflwyno

Dawns ar gyfer Parkinson’s

Mae Dawns ar gyfer Parkinson’s yn cynnig cyfle unigryw i bobl gyda Parkinson’s yng Nghaerdydd, Casnewydd a’r ardaloedd cyfagos i gymryd rhan mewn dosbarthiadau dawns o ansawdd uchel yn amgylchedd proffesiynol y stiwdio dawns.

Dydd Mawrth

Bob wythnos

CDCCymru yn Cyflwyno

Dosbarthiadau Oedolion: Bale

Dosbarth

Dydd Mawrth

Bob wythnos

CDCCymru yn Cyflwyno

Dosbarthiadau Oedolion: Dawnsio Cyfoes

Dosbarth

Chwilio am rywbeth ar gyfer y dyfodol?

Mawrth
Phoenix Dance yn Cyflwyno

Emergence

Dydd Sadwrn 16 Mawrth 2019

7.30yp Cynhyrchiad Tocynnau
Ebrill
CDCCymru yn Cyflwyno

Diwrnodau Dawns

Dydd Llun 15 Ebrill 2019

10.00yb Gweithdai Tocynnau
CDCCymru yn Cyflwyno

Diwrnodau Dawns

Dydd Llun 15 Ebrill 2019

2.00yp Gweithdai Tocynnau
CDCCymru yn Cyflwyno

Diwrnodau Dawns

Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019

10.00yb Gweithdai Tocynnau
CDCCymru yn Cyflwyno

Diwrnodau Dawns

Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019

2.00yp Gweithdai Tocynnau