Dance House front of the building

Eich Ymweliad

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, nid yw ein dosbarthiadau’n cael eu cynnal ar hyn o bryd. Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a’r diwydiant a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol pan fyddwn yn gwneud unrhyw newidiadau.

Rydym yn falch iawn o ddweud ein bod, yn dilyn y canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, wedi dechrau gallu agor y Tŷ Dawns.
Rydym yn dechrau drwy alluogi ein dawnswyr i symud i'n mannau stiwdio eto, mewn swigod bach. Mae hyn yn golygu gweithio ar draws y ddwy stiwdio yn ôl amserlenni cylchdro.

Ar hyn o bryd, ni allwn agor y stiwdios i'r cyhoedd eto – rydym yn gobeithio eich bod yn deall. Gallwch ddal i ddawnsio ynghyd â ni gartref drwy ddefnyddio ein dosbarthiadau ar-lein, neu hyd yn oed drwy wirfoddoli gyda'n dosbarthiadau Dawns ar gyfer Parkinson's ar-lein

Os hoffech chi ein cefnogi yn ystod y cyfnod anodd hwn, ewch i'n tudalen rhoddion

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y Tŷ Dawns, dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol neu dewch yn ôl am sbec wrth i ganllawiau newid.

Mae’r Tŷ Dawns bob amser yn fwrlwm o weithgarwch o greu ac ymarfer repertoire Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, i amrywiaeth o weithgareddau cyfranogol.

 

Tŷ Dawns

Canolfan Mileniwm Cymru,

Stryd Pen y Pier,

Bae Caerdydd,

CF10 4PH

 

Ymweld â ni
Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r Tŷ Dawns.

Os ydych yn dod i berfformiad yn y Tŷ Dawns, gellir archebu a chasglu’r holl docynnau o swyddfa docynnau Canolfan Mileniwm Cymru sydd yn daith gerdded fer i ffwrdd o’r Tŷ Dawns.

Mae drysau yn y Tŷ Dawns yn agor 20 munud cyn amser cychwyn y sioeOherwydd natur glos y Tŷ Dawns, ni fydd y rhai sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn mwy na 15 munud ar ôl dechrau'r perfformiad.

Mae gennym lolfa fechan, ond nid oes cyntedd neu gyfleusterau lluniaeth, er bod gennym bellach far dros dro ar gael yn y rhan fwyaf o berfformiadau gyda’r nos. 

Mae digon o luniaeth ar gael yng Nghanolfan Mileniwm Cymru neu mewn sawl lle ym Mae Caerdydd.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych yn newydd i'r ardal ac yr hoffech wybod mwy!Lle rydym ni

Rydym yn sefydliad preswyl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ynghyd ag Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, Touch Trust, Tŷ Cerdd, Llenyddiaeth Cymru, Hijinx a’r Urdd. Mae'r Ganolfan yn ganolbwynt creadigol lle rydym yn creu gwaith unigol ac yn cydweithio ac yn bartneriaid ar ddarnau eraill o waith. Gallwch ddod o hyd y ni y tu ôl i Ganolfan Mileniwm Cymru ar Stryd Pierhead, dros ffordd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfleusterau

Nid yn unig mae’r Tŷ Dawns yn gartref i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ond mae hefyd yn gyfleuster cynhyrchu o’r radd flaenaf yn ogystal â gofod perfformio ac ymarfer ar gyfer artistiaid lleol, grwpiau ieuenctid a chwmnïau teithiol ledled y DU a thu hwnt.

Cysylltu â Ni

Tŷ Dawns

Canolfan Mileniwm Cymru

Stryd y Pierhead

Bae Caerdydd

Caerdydd CF10 4PH

 

Ff +44 (0)29 2063 5600

Mynediad

Ymfalchïwn yn ein croeso Cymreig cynnes a’n gallu i sicrhau bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt pan fyddant yn ymweld.

Rhedeg yn hwyr? Peidiwch â chynhyrfu...

Dewch yn syth i’r Tŷ Dawns gan y bydd gennym ni hefyd gopi o’n gwerthiant tocynnau.

Cynllun Mynediad

Fel rhan o swyddfa docynnau Canolfan Mileniwm Cymru rydym yn aelod o Hynt.