Llogi | Dance House Wales
Outside The Dance House

Llogi

Yn ogystal â bod yn gartref i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru mae’r Tŷ Dawns hefyd yn gyfleuster cynhyrchu o’r radd flaenaf ac yn ofod perfformio ac ymarfer ar gyfer artistiaid lleol, grwpiau cymunedol a chwmnïau teithiol o’r DU.

Mae gennym ddau ofod trawiadol sy’n seiliedig ar ddawns, ac mae’r ddau ar gael i’w llogi drwy gydol y flwyddyn am bris cystadleuol, yn ogystal ag ardal lolfa, gofod swyddfa a theras to personol.

Os oes gennych ddiddordeb llogi un o'n mannau, llenwch ffurflen ymholiad a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

Blue Room

Yr Ystafell Las

Mae gan yr Ystafell Las, y brif stiwdio cynhyrchu, y manyleb technegol o ansawdd uchaf ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno dawns
Man Gwyn

Man Gwyn

Mae’r Man Gwyn yn fan delfrydol ar gyfer ymarferion, clyweliadau, gweithdai a chyflwyniadau R&D.
Terrace Dance House

Ffurflen Ymholiadau

Llenwch y meysydd isod i roi gwybod i ni am eich ceisiadau llogi. Rydym yn sylweddoli nad oes gennych union fanyleb ar hyn o bryd o bosibl ond nodwch yr holl wybodaeth y gallwch. Bydd ein tîm yn ymateb i chi cyn gynted â phosibl.