dancers in rugby kit standing with their arms around one another

News

Read the latest news from National Dance Company Wales

Rhaglen Amrywiaeth Arweinyddiaeth ar gyfer cwmnïau celfyddydau cenedlaethol Cymru: Brif ymchwil

24th February 2021

Canslo teithiau’r Gwanwyn 2021 i'r DU ac Ewrop

10th February 2021

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac English National Ballet yn ehangu eu rhaglen Dawnsio ar gyfer Parkinson's ar-lein ac i ddau ddosbarth arall yng ngogledd Cymru

2nd February 2021

Cronfa Ddiwylliannol Weston Sefydliad Garfield Weston yn dyfarnu grant i CDCCymru   

2nd February 2021

Ffilmiau CDCCymru a Llenyddiaeth Cymru wedi'u comisiynu ar gyfer Cymru yn yr Almaen 2021

7th January 2021

Plethu/Weave: Blog by clare e. potter

20th November 2020

Gwyliwch yr wyth ffilm traws-gelfyddyd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) a Llenyddiaeth Cymru, Plethu/Weave ar-lein

17th November 2020

Ballet Cymru, Creu Cymru, Groundwork Pro, Kokoro Arts a Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cynnal digwyddiad Ardal Agored ar sail dawns yng Nghymru

29th October 2020

Diogelu, dargadw a chreu

29th October 2020

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac English National Ballet yn symud eu sesiynau Dawnsio ar gyfer Parkinson's ar-lein

17th September 2020

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn rhyddhau pedair fideo o’u cywaith dawns a barddoniaeth ar-lein

17th September 2020

Systemau Cred: Fy Nghydweithrediad Artistig gyda'r Dawnsiwr a'r Cerddor, Ed Myhill

2nd September 2020

Artistiaid a choreograffwyr mentora wedi'u cyhoeddi ar gyfer Laboratori CDCCymru

27th August 2020

Prosiect Plethu/Weave Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn creu barddoniaeth a ffilm o symudiadau ingol i adlewyrchu rhan Cymru yn y fasnach i gaethwasiaeth Traws-Atlantig

21st August 2020

Plethu/Weave Blog: Ifor Ap Glyn

18th August 2020

Plethu/Weave Blog: Meririd Hopwood

18th August 2020

Sioeau dawns byw ledled De Cymru mewn cartrefi gofal a lleoliadau gofal iechyd

17th August 2020

Black Lives Still Matter: diweddariad

5th August 2020

Tasgu Llawrydd Cymru: nodyn o'n Krystal Lowe

1st August 2020

Cyhoeddi Beirdd ac Artistiaid Dawns Annibynnol Plethu/Weave; Prosiect ar y cyd rhwng CDCCymru a Llenyddiaeth Cymru

24th July 2020

CDCCymru yn dangos Dream gan Christopher Bruce am y tro cyntaf ar ddiwrnod gwreiddiol Seremoni Agoriadol Gemau Olympaidd 2020

13th July 2020

Ewch am ddawns i'r Clwb Rygbi CDCCymru yn dod â chlwb rygbi rhithiol ynghyd ar-lein

7th July 2020

Datganiad gan Paul Kaynes, Prif Weithredwr CDCCymru a Lee Johnston, Cyfarwyddwr Cyswllt CDCCymru

6th July 2020

CDCCymru yn cyhoeddi cywaith traws-gelfyddyd gyda Llenyddiaeth Cymru

19th June 2020

Freelance Taskforce support from NDCWales, Groundwork and Rubicon Dance

12th June 2020

Bydd fersiwn fyw o 'Clapping' Ed Myhill yn cael ei chreu gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru gyda Dawnswyr y Cwmni yn ystod y cyfnod o dan gyfyngiadau

9th June 2020

Black Lives Matter: Neges gan y Prif Weithredwr, Paul Kaynes

5th June 2020

Keeping Fit and mentally active during lockdown

22nd May 2020

Negas gan Brif Weithredwr CDCCymru, Paul Kaynes

22nd May 2020

Dewch i Ddawnsio gyda CDCCymru fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Teulu Dydd Mercher 6 Mai 2020

5th May 2020

Dawnswyr CDCCymru yn creu dawns glapio i DDIOLCH i weithiwyr cymorth ar gyfer ymgyrch 'Clapio dros Ofalwyr' y dydd Iau hwn.

22nd April 2020

KiN: Ar-lein - menter newydd ar-lein i gysylltu artistiaid a chynulleidfaoedd drwy ddawns.

16th April 2020

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cynnal dosbarth dawns byw fel rhan o BBC Culture in Quarantine

15th April 2020

KIN tour cancelled due to COVID-19

20th March 2020

MAE THEATR Y SHERMAN A CHWMNI DAWNS CENEDLAETHOL CYMRU YN DOD AT EI GILYDD I ANNOG DILYNWYR RYGBI I WISGO EU CRYSAU AR GYFER DAWNS

27th February 2020

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn enwi Anthony Matsena fel Artist Cyswllt newydd

29th January 2020

Fearghus Ó Conchúir yn trosglwyddo'r awenau yn CDCCymru

17th January 2020

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn adfywio darn dylanwadol Nigel Charnock Lunatic ar gyfer taith y Gwanwyn fel rhan o drefniant triphlyg

18th December 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn lansio ffilm ddawns newydd - Reflections.

16th December 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi ei enwebu ar gyfer gwobr arbennig

20th November 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn agor drysau at gyfleoedd newydd mewn dawns i bobl ledled Cymru

29th October 2019

Mae straeon rygbi, cymunedau mwyngloddio a charwriaethau angerddol wrth galon taith Roots newydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yr Hydref hwn

3rd October 2019

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio dawns newydd am y tro cyntaf gerbron cynulleidfaoedd Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf, cyn cynnal perfformiadau arbennig yn Japan ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019.

30th July 2019

Noddwr y rhaglen Dawns ar gyfer Parkinson's yn ennill dwy Wobr Celfyddydau a Busnes Cymru

29th July 2019

Work Experience Blog: Mollie Jenkins

18th July 2019

Profiad Gwaith: Flog olaf Naomi

1st July 2019

Blog Profiad Gwaith: Naomi Berry

1st July 2019

CDCCymru yn lansio Laboratori mewn partneriaeth â Groundwork Pro

28th June 2019

Mae rhaglen Breswyl 2019 yn mynd rhagddi yng Nghwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

19th June 2019

Mae Dawns i Bawb yn falch iawn o gyhoeddi datblygiad menter Dawns Ieuenctid newydd mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

30th May 2019

Myfyrwyr Prifysgol De Cymru i berfformio dawns glodfawr mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

25th April 2019

Perfformiad cyhoeddus o Gydweithrediadau Creadigol, prosiect dawns a llythrennedd CDCCymru ac Ysgol Uwchradd Cantonian

2nd April 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i fod yn rhan o #DancePassion BBC Arts ar 5ed Ebrill yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe.

26th March 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi rhaglen 12 mis o dan Gyfarwyddwr Artistig newydd.

12th March 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn penodi Llysgenhadon Dawns i raglen Cymru.

4th February 2019

Rhowch o’ch amser a chynorthwyo gyda sesiynau Dawnsio i Iechyd yn Abertawe.

17th December 2018

TEITHIAU NDCCYMRU I’R ALMAEN A’R SWISTIR FIS RHAGFYR HWN.

11th December 2018

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi taith wanwyn DU 2019: AWAKENING

8th December 2018

Tundra wedi’i enwebu am Wobr Cyflawniad mewn Dawns – Gwobrau Theatr y DU 2018

19th September 2018

Bake off a dawns yn cyfarfod fel rhan o daith newydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Roots, tymor yr hydref hwn

15th August 2018

Taith yr hydref yn y Deyrnas Gyfunol o Passion gan Pascal Dusapin

11 Gorffennaf 2018

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac English National Ballet yn lansio dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s newydd yn Sefydliad Glowyr y Coed Duon ym mis Tachwedd.

11th June 2018

Deunydd Tundra Marcus Morau a P.A.R.A.D.E. Marc Rees i gael eu darlledu ar-lein ym mis Tachwedd

11th June 2018

Caroline Finn o Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cael ei phenodi i’r swydd newydd Coreograffydd Preswyl

11th June 2018

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru’n neidio i mewn i 2018 gyda thaith newydd o gwmpas y DU o 8 Chwefror tan 13 Mai 2018

11th June 2018

Sesiynau Blasu Dawns ar gyfer Parkinson’s rhad ac am ddim gyda NDCCymru ac English National Ballet fel rhan o Bod yn Greadigol 2018

11th June 2018

Fearghus Ó Conchúir yw Cyfarwyddwr Artistig newydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

11th June 2018

Alternative Routes; Dawns a Dylunio gan egin artistiaid Caerdydd

11th June 2018

CDCC cyflwyno P.A.R.A.D.E yn fyw ar Facebook am y tro cyntaf ar ddydd Gwener 18 Mai 2

11th June 2018