Anthony Matsena screaming, wearing a white vest top with the american flag on it
CDCCymru yn Cyflwyno

Codi

Mae Codi gan Anthony Matsena a fagwyd yn Abertawe, ac mae'n ymwneud â Chymry sy'n tynnu at ei gilydd i fynd i'r afael ag unigrwydd ac iselder yn ystod cyfnodau cythryblus. Mae'n ddawns egnïol a chalonogol am gryfder cymunedau.
 

Tîm Creadigol
Coreograffwr

Anthony Matsena

Anthony Headshot