Youth Dance Night 2020 | Dance House Wales
CDCCymru yn Cyflwyno

Youth Dance Night 2020

8 Rhagfyr 2019

Bydd Noson Dawns Ieuenctid eleni yn archwilio sut mae dawnswyr ifanc yn mynegi gweledigaeth gadarn o beth yw Cymru a beth allai Cymru fod yn y dyfodol. Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi gwahodd grwpiau dawns ieuenctid cyffrous o bob cwr o Gymru, gan gynnwys Aelodau Cyswllt CDCCymru, i gynnal noson sy’n ymgorffori Dawns Ieuenctid yng Nghymru ar gyfer 2019.

Byddwch yn gweld dawnsio modern, ballet a hip-hop, a mwy, mewn noson ysbrydoledig a chalonogol sy’n cadarnhau bod Cymru wir yn gartref ac yn frith o dalent dawns.

Bydd pob cwmni yn son ychydig am eu hunain a’u darn cyn ei berfformio. Bydd hefyd sesiwn Holi ac Ateb ar ddiwedd y noson gyda’r cwmnïau a’r perfformwyr.

Dates
Dydd Sul 8 Rhagfyr 2019, 16:00
Dydd Sul 8 Rhagfyr 2019, 19:00