YMARFERION AGORED GYDA Lunatic | Dance House Wales
yn Cyflwyno

YMARFERION AGORED GYDA Lunatic

5 – 12 Chwefror 2020

Yn awyddus i glywed mwy am sut ydym yn creu dawns?

Ar nosweithiau Mercher yn ystod y broses greu, byddwn yn agor y drysau am awr i chi gael gweld yr hyn yr ydym yn gweithio arno yn y stiwdio. Gallwch weld coreograffwyr a dawnswyr wrth eu gwaith, gan roi blas go iawn i chi o’r hyn sy’n digwydd y tu ôl i lenni eich Cwmni Dawns Cenedlaethol. Mae croeso i chi fraslunio neu ymlacio a mwynhau’r ymarfer, yn ogystal â gofyn unrhyw gwestiynau ar y diwedd mewn awyrgylch braf a chyfeillgar. 

Cynnwrf egnïol yw Lunatic. Mae’n hwyl, yn berthnasol ac yn tanio. Mae’n uno cerddoriaeth a steil y 30au gyda diwydiant pop y 90au. Cafodd ei ddangos 10 mlynedd yn ôl am y tro cyntaf, ac mae’n llawn cwestiynau ynghylch cenedligrwydd, rhyw a dosbarth.

Cynhelir yr Ymarfer Agored hwn yma yn y Tŷ Dawns yng Nghaerdydd ac mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim, ond bydd angen tocyn arnoch. Ni allwch ymuno â ni? Caiff rhai rhannau o’n hymarferion eu ffrydio’n fyw ar ein tudalen Facebook facebook.com/ndcwales

Dates
Dydd Mercher 5 Chwefror 2020, 18:00
Dydd Mercher 12 Chwefror 2020, 18:00