Ymarferion Agored gyda Alexandra Waierstall | Dance House Wales
yn Cyflwyno

Ymarferion Agored gyda Alexandra Waierstall

15 – 22 Ionawr 2020

Yn awyddus i glywed mwy am sut ydym yn creu dawns?

Ar nosweithiau Mercher yn ystod y broses greu, byddwn yn agor y drysau am awr i chi gael gweld yr hyn yr ydym yn gweithio arno yn y stiwdio. Gallwch weld coreograffwyr a dawnswyr wrth eu gwaith, gan roi blas go iawn i chi o’r hyn sy’n digwydd y tu ôl i lenni eich Cwmni Dawns Cenedlaethol. Mae croeso i chi fraslunio neu ymlacio a mwynhau’r ymarfer, yn ogystal â gofyn unrhyw gwestiynau ar y diwedd mewn awyrgylch braf a chyfeillgar.

Mae Time and Time and Time yn gain. Dawnswyr yn datgelu cerdd sy’n tywynnu, ynghylch y berthynas rhwng hanes amser a barddoniaeth tynged.

Gwnaeth Nigel ddarnau dawns a oedd yn cysylltu â chynulleidfaoedd. Fe greodd darnau dawns y gallai unrhyw un eu deall ac uniaethu â nhw; ac mae hynny mor wir heddiw ag y bu erioed.

Cynhelir yr Ymarfer Agored hwn yma yn y Tŷ Dawns yng Nghaerdydd ac mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim, ond bydd angen tocyn arnoch. Ni allwch ymuno â ni? Caiff rhai rhannau o’n hymarferion eu ffrydio’n fyw ar ein tudalen Facebook facebook.com/ndcwales

Galeri
Image of Alexandra, long brown hair, tanned skin, black tshirt against a black background
Dates
Dydd Mercher 15 Ionawr 2020, 18:00
Dydd Mercher 22 Ionawr 2020, 18:00