yn Cyflwyno

Working

13 – 15 Rhagfyr 2018

gan Canolfan Berfformio Cymru

Mae myfywyr BA Perfformio, BA Theatr Gerddorol, MA Perfformio a MA Theatr Gerddorol yn dod at ei gilydd am y tro cyntaf I berfformio sioe gerdd Stephen Schwartz, "Working", a enwebwyd am Wobr Toby, ac sy'n cynnwys caneuon gan Lin-Manuel Miranda, Craig Camelia a James Taylor.

Mae "Working" yn seiliedig ar lyfr hynod boblogaidd Studs Terkel o gyfweliadau â gweithwyr Americanaidd sy'n rhoi darlun byw o'r dynion a'r menywod y mae'r byd yn eu cymryd yn ganiataol yn aml: yr athro ysgol, y gweithredydd ffôn, y weinyddes, y gweithiwr melin, y saer cerrig a'r wraig tŷ, i roi rhai enghreifftiau.

Dates
Dydd Iau 13 Rhagfyr 2018, 19:30
Dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018, 19:30
Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr 2018, 14:00
Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr 2018, 19:30