yn Cyflwyno

What Next?

Dydd Mercher

Bob wythnos

Symudiad cenedlaethol yw ‘What Next?’ sy’n dwyn ynghyd sefydliadau’r celfyddydau a diwylliannol. Mae’n darparu llwyfan ar gyfer trafodaethau pynciol ynghylch y sector diwylliannol. Cynhelir y rhain yn rhad ac am ddim rhwng 8.30-9.30am, ac mae croeso i bawb.

Cynhelir y sesiynau canlynol yn y Tŷ Dawns.

 

5 Medi: Nick Capaldi, siaradwr gwadd o Gyngor Celfyddydau Cymru

12 Medi: Trafod a rhannu syniadau’n agored

19 Medi: Cynrychiolydd o Cymru Greadigol

26 Medi: Peter Owen (Pennaeth Polisi Celfyddydau, Llywodraeth Cynulliad Cymru)

3 Hydref: Trafod a rhannu syniadau’n agored

10 Hydref: Sarah Valentine o Sustainable Studios

Dates
Dydd Mercher 5 Medi 2018, 08:30
Dydd Mercher 12 Medi 2018, 08:30
Dydd Mercher 19 Medi 2018, 08:30
Dydd Mercher 26 Medi 2018, 08:30
Dydd Mercher 3 Hydref 2018, 08:30
Dydd Mercher 10 Hydref 2018, 08:30