yn Cyflwyno

Tŷ Dawns

Mae’n ddrwg gennym fod y Tŷ Dawns wedi cau ar hyn o bryd. Os hoffech chi logi’r Tŷ Dawns y flwyddyn nesaf, cysylltwch drwy ein tudalen gyswllt ar gyfer llogi.

Rydym yn falch iawn o ddweud ein bod, yn dilyn y canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, wedi dechrau gallu agor y Tŷ Dawns.
Rydym yn dechrau drwy alluogi ein dawnswyr i symud i'n mannau stiwdio eto, mewn swigod bach. Mae hyn yn golygu gweithio ar draws y ddwy stiwdio yn ôl amserlenni cylchdro.

Ar hyn o bryd, ni allwn agor y stiwdios i'r cyhoedd eto – rydym yn gobeithio eich bod yn deall. Gallwch ddal i ddawnsio ynghyd â ni gartref drwy ddefnyddio ein dosbarthiadau ar-lein, neu hyd yn oed drwy wirfoddoli gyda'n dosbarthiadau Dawns ar gyfer Parkinson's ar-lein

Os hoffech chi ein cefnogi yn ystod y cyfnod anodd hwn, ewch i'n tudalen rhoddion

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y Tŷ Dawns, dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol neu dewch yn ôl am sbec wrth i ganllawiau newid.

Galeri
The large 'blue room' dance studio is taped into two separate dancing space using hazard tape
dance teachers and choreographers connect to the studio via zoom video calling
hand sanitiser station must be used on entering the building
the green room and kitchen are taped off, only one person may use the space at a time
Dates