Dancer wearinf a blue dress, jumping in the air legs in a ball with one arm at a 90 degree angle
Trinity Laban yn Cyflwyno

Transitions Dance Company: Triple Bill

Dydd Sadwrn

4 Mai 2019

Addas ar gyfer oedrannau 12+ gyda arweiniad gan rieni oherwydd y defnydd o iaith gref

Mae Transitions Dance Company yn dychwelyd gyda threfniant triphlyg newydd sbon o weithiau dawns byr, arloesol gan y coreograffwyr Karole Armitage, Marina Collard a Hetain Patel a gomisiynwyd yn arbennig. Perfformir y rhaglen amrywiol hon, sy'n amrywio o fanylder gosgeiddig i'r gwyrgam a’r direidus, gan bymtheg o ddawnswyr rhyngwladol sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd rhagorol.

I ddysgu mwy am y cwmni a’r trefniant triphlyg 2019 ewch i: trinitylaban.ac.uk/transitionsdc

Dates
Dydd Sadwrn 4 Mai 2019, 19:30