CDCCymru yn Cyflwyno

Sgwrs Dawns Ieuenctid De Cymru

Dydd Sadwrn

30 Mawrth 2019

Cynhelir gan CDCCymru

Mae CDCCymru yn cynnal trafodaeth agored ar gyfer rhai sy'n ymwneud â'r sector dawns ieuenctid.  Mae'r digwyddiad wedi'i anelu at diwtoriaid dawns ieuenctid a dawnswyr ifanc 14 mlwydd oed a throsodd.

Rydym yn awyddus i gael gwybod mwy am y ddarpariaeth ddawns i bobl ifanc yng Nghymru, drwy drafodaeth agored, a hoffem glywed mwy am ddawns mewn addysg, llwybrau gyrfa ym maes dawns a chydweithio.

Byddwn yn cynnal y Sgwrs o 10-12pm ddydd Sadwrn 30 Mawrth yn y Tŷ Dawns, Stryd y Pierhead, Caerdydd CF10 4PH

Cysyllwtch â Guy O'Donnell, Cynhyrchydd Dysgu a Chyfranogi CDCCymru, i archebu lle neu roi gwybod i Guy am unrhyw anghenion mynediad. Nodwch y byddwn yn cadw'n gaeth at y cyfyngiad niferoedd.

Bwriedir cynnal rhagor o ddigwyddiadau yng nghanolbarth a gogledd Cymru yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Yn digwydd
Caerdydd
Ty Dawns
Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019, 10:00