Roots 2019 | Dance House Wales
CDCCymru yn Cyflwyno

Roots 2019

12 – 14 Tachwedd 2019

Pedwar darn dawns byr o Gymru, pob un yn wahanol i'r un o'i flaen.

Mae Roots yn daith dywys drwy ddawns gyfoes. Rydym yn cymryd rhai o'n hoff ddarnau a'u paru gyda thrafodaeth i'ch helpu i fynd at wraidd y straeon, a dysgu'r cyfrinachau o'r tu ôl i'r llenni.

 

Mae Rygbi: Annwyl / Dear gan ein Cyfarwyddwr Artistig Fearghus Ó Conchúir yn dathlu rygbi yng Nghymru ac yn amlygu gobeithion, bri ac angerdd tynnu at ein gilydd ar y cae ac oddi arno.
Crëwyd Rygbi gyda mewnbwn gan gefnogwyr a chwaraewyr rygbi ar draws Cymru fel bod y ddawns yn sicr yn adleisio'r gamp.

Mae Écrit gan Nikita Goile yn dwyn ysbrydoliaeth o lythyr a ysgrifennwyd gan yr artist eiconig, Frida Kahlo at ei phartner, Diego.
Perfformir y ddeuawd glyfar hon gan ddawnsiwr benywaidd a silwét enfawr o'i chariad.  Mae'n frwydr o bŵer hardd sy'n adlewyrchu'r da a'r drwg mewn perthnasoedd angerddol. 

Mae gwaith Ed Myhill Why Are People Clapping wedi'i osod i Clapping Music y cyfansoddwr Steve Reich, ac mae'n defnyddio rhythm fel ysgogydd. Mae'r dawnswyr yn defnyddio symudiadau bywiog a chlapio i greu trac sain ar gyfer y ddawns hwyliog a deinamig hon.

Mae Codi gan Anthony Matsena a fagwyd yn Abertawe, ac mae'n ymwneud â Chymry sy'n tynnu at ei gilydd i fynd i'r afael ag unigrwydd ac iselder yn ystod cyfnodau cythryblus. Mae'n ddawns egnïol a chalonogol am gryfder cymunedau.

Digital programme description in Welsh

Dates & Times
Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019, 19:30
Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019, 13:00
Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019, 19:30
Dydd Iau 14 Tachwedd 2019, 19:30

Rhaglen y Daith

CDCCymru yn Cyflwyno

Rygbi: Annwyl / Dear

Cynhyrchiad
CDCCymru yn Cyflwyno

Why Are People Clapping!?

Cynhyrchiad