Dance to Health

Rhowch o’ch amser a chynorthwyo gyda sesiynau Dawnsio i Iechyd yn Abertawe.

Mae Dawnsio i Iechyd yn edrych am ragor o wirfoddolwyr i gynorthwyo â sesiynau wythnosol ym Mhontarddulais a Gorseinon.

Mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Genedlaethol Cymru, Aesop a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM) mae Dawnsio i Iechyd yn arloesi â rhaglen ddawns er mwyn atal pobl hŷn rhag cwympo. Mae’n cyfuno ymarfer ar sail tystiolaeth â chreadigrwydd, egni ac elfen gymdeithasol dawns.   

Mae Dawnsio i Iechyd wedi bod mor llwyddiannus yn Ne Cymru yn ystod y 10 mis diwethaf ac mae angen rhagor o wirfoddolwyr i gynorthwyo â chefnogi a chynnal y sesiynau. Mae Dawnsio i Iechyd yn edrych am amrywiaeth o bobl hŷn ac ifanc i gefnogi’r sesiynau’n wythnosol. 

Mae Dawnsio i Iechyd yn edrych am wirfoddolwyr i fod yn Ysgogwyr Cyfoedion sy’n 50+ oed ac sy’n frwdfrydig ynghylch dawns a symudiad er mwyn cefnogi cyfranogwyr yn ystod y sesiynau. Mae Dawnsio i Iechyd hefyd yn edrych am wirfoddolwyr cefnogi dawns a gallant fod yn unrhyw un sydd rhwng 18 a 50 oed, sy’n ffit ac egnïol ac sydd am gefnogi’r prosiect. Yn ddelfrydol, byddai ganddynt rywfaint o brofiad mewn chwaraeon, dawns, gymnasteg, Pilates, yoga neu weithgaredd corfforol arall.

Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal yn:

- Clwb Brighton Road, Gorseinon  - Dydd Mawrth, 10.30am - 12.30pm

- Yr Institute, Pontarddulais, Abertawe – Dydd Mawrth, 1.30pm - 3.30pm 

Er mwyn cael gwybod rhagor am y rhaglen ac i wirfoddoli, cysylltwch â Dawnsio i Iechyd ar 01993 870161,

e-bost volunteers@dancetohealth.org, neu ewch i www.dancetohealth.org