Trinity Laban yn Cyflwyno

Regional Dance Days

Dydd Sul

2 Rhagfyr 2018

Ewch i gael blas ar hyfforddiant dawns yn Trinity Laban. Mae’r diwrnodau’n berffaith i’r rhai hynny sy’n ystyried dilyn hyfforddiant llawn amser mewn dawns gyfoes neu’r rhai hynny a hoffai wybod mwy am Addysg Uwch a gyrfaoedd yn y sector dawns. Byddwch yn treulio’r diwrnod gydag aelodau o’n gyfadran o’r radd flaenaf, gan gymryd rhan mewn dosbarthiadau dawns gyfoes, bale a chreadigol a chlywed am hyfforddiant conservatoire a’r broses glyweld ar gyfer ein rhaglen BA (Anrh) Dawns Gyfoes flaenllaw. Mae’n gyfle gwych i ddysgu popeth am fywyd yn Trinity Laban.

Dates
Dydd Sul 2 Rhagfyr 2018, 10:00