Ioga Bore | Dance House Wales
CDCCymru yn Cyflwyno

Ioga Bore

Dydd Mawrth

Bob wythnos

Mae dosbarthiadau yn agored i bawb ac yn cael eu cynnal yn y Tŷ Dawns

Oedran 16 +
Athro: Liz Lambert
Dydd Mawrth 8:00am-8.45am
£5.00

Yn addas i: Mae'r dosbarth hwn wedi ei gynllunio i wella llesiant meddyliol a chorfforol yr holl fyfyrwyr.  Dosbarth Viniyoga a fydd yn archwilio'r berthynas ddofn rhwng anadl a symudiad.  Bydd y dosbarth yn cynnwys asana (gwaith osgo), pranayama (gwaith anadlu) ac ymlacio.  Mae'r anadl yn rhan annatod o'r dull ac rwyf yn cynnig digon o addasiadau (er mwyn ei wneud yn haws ac yn fwy heriol) er mwyn gwneud ioga yn hygyrch i bawb, gan gynnwys unigolion ag anafiadau.  Os allwch chi anadlu, gallwch wneud ioga - felly dewch draw a theimlwch ioga trwoch chi.

Beth i'w wisgo: Dillad cyfforddus y gallwch symud ynddynt.  Gallwch wneud ioga yn droednoeth neu gyda sanau ioga (nodwch ni chaniateir treinyrs yn y stiwdio). Cofiwch wisgo mwy nag un haen o ddillad er mwyn cadw'r cyhyrau'n gynnes. 

Beth i'w Ddod gyda Chi: Dŵr a mat ioga os ydych eisiau defnyddio un eich hun (mae rhai matiau ar gael i'w defnyddio yn y stiwdios).

 

Mae Liz Lambert yn athrawes ddwbl achrededig gyda British Wheel of Yoga ac Association for Yoga Studies yn y traddodiad Viniyoga (Diploma Addysgu 500 awr), gyda chymhwyster 500 awr ychwanegol mewn dysgu un i un ac ioga fel therapi.  Mae Liz wedi bod yn gwneud ioga ers 20 mlynedd ac wedi bod yn ei addysgu ers 2012.  Mae Liz yn credu'n gryf y gall pawb wneud ioga - os allwch chi anadlu, gallwch wneud ioga.

Gall ein dosbarthiadau fod yn brysur iawn, felly argymhellwn i chi archebu ar-lein ymlaen llaw i sicrhau eich lle.

1. Talu wrth fynd – archebu lle yn wythnosol.

2. Archebwch docyn dosbarth ar gyfer y mis nesaf. Bydd hyn yn sicrhau lle i chi yn y dosbarth bob wythnos.

 

Gallwch hefyd dalu gydag arian parod wrth y drws cyn i’r dosbarth ddechrau ond ni allwn sicrhau lle i chi.

Yn digwydd
Caerdydd
Ty Dawns
Bob Dydd Mawrth, 8:00
Bob Dydd Mawrth, 7:00