CDCCymru yn Cyflwyno

Dosbarthiadau Oedolion: Dawnsio Cyfoes

Dydd Mawrth

Bob wythnos

Mae dosbarthiadau yn agored i bawb ac yn cael eu cynnal yn y Tŷ Dawns

Oedran 16 +
Athro: Jack Philp
Dydd Mawrth 7.30pm-8.45pm
£6.00

Peidiwch â cholli’r cyfle i brynu pas am fis ym mis Chwefror! £20 am 4 wythnos o ddosbarthiadau.

 

Yn y dosbarth hwn byddwn yn archwilio’r egwyddorion sylfaenol o ddawns gyfoes drwy set o ymarferion a gorffen gydag ymadrodd dawns, i annog a chanfod yr hwyl o symud.

Beth i’w wisgo: Dillad cyfforddus y gallwch symud ynddynt; sicrhewch nad yw trowsusau llac yn mynd yn is na’r ffêr. Gellir ei wneud yn draed noeth neu mewn sanau (noder na chaniateir esgidiau ymarfer yn y stiwdio).

Beth i ddod gyda chi: Haenau o ddillad i gynhesu ac oeri ynddynt.

Erioed wedi bod i’r Tŷ Dawns o’r blaen? Dewch o hyd i’r ffordd yma

Jack PhilpCafodd Jack ei hyfforddi yn Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance ac mae’n gweithio fel artist, coreograffydd ac athro dawns llawrydd. Mae wedi perfformio gwaith gan goreograffwyr yn cynnwys Matthias Sperling, Anna Williams a Wayne McGregor yn ogystal â chysgodi artistiaid a chwmnïau gwahanol, yn genedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys Henri Oguike, Theatr Dawns yr Alban, Rafael Bonachela a Chwmni Dawns Sydney. Mae Jack yn addysgu dosbarth yn Rubicon Dance ac mae hefyd yn arwain gweithdai ar gyfer myfyrwyr yn Trinity Laban, Prifysgol Kingston a Chwmni Bale Ieuenctid Cenedlaethol Lloegr, yn ogystal â phrosiectau ieuenctid eraill ledled y DU. Yn y gorffennol mae Jack wedi cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr ar gyfer dau ddarn newydd o waith wedi eu creu gyda’i gymdeithas, a sefydlwyd yn 2014. Mae wedi mynd ymlaen i rannu coreograffi mewn lleoliadau cenedlaethol o amgylch y DU gyda chomisiwn diweddar yn cael ei wneud ar gyfer Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy.

Archebwch le ar gyfer bloc o ddosbarthiadau ym mis Chwefror am £20 yn unig.

Archebwch le ar gyfer bloc o ddosbarthiadau yoga, modern neu ballet a thalwch £20 yn unig  ar gyfer mis Chwefror (arbediad o £4.)

Telerau ac amodau: Mae’n rhaid i’r dosbarthiadau gael eu harchebu mewn bloc ar gyfer yr un dosbarth. Mae’n rhaid i’r cynnig gael ei brynu cyn 31 Ionawr 2019. Gellir ei brynu ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Mae’r cynnig yn destun argaeledd. Ni fydd ar gael wedi’r dyddiad hwn. Ni ellir ei drosglwyddo na’i ad-dalu. Mae’r cynnig yn ddilys hyd 26 Chwefror 2019. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd y pris llawn yn cael ei godi.

Yn digwydd
Caerdydd
Ty Dawns
Bob Dydd Mawrth, 19:30