CDCCymru yn Cyflwyno

Dosbarthiadau Oedolion: Bale

Dydd Mawrth

Bob wythnos

Oedran 16+
Athro: Louise Lloyd
Dydd Mawrth 6.15pm-7.30pm
£6.00

Peidiwch â cholli’r cyfle i brynu pas am fis ym mis Chwefror! £20 am 4 wythnos o ddosbarthiadau.

 

Bydd Bale i Ddechreuwyr yn rhoi sylw i egwyddorion bale allweddol gan gynnwys datblygu cryfder craidd, gwella osgo, camau sylfaenol, hyblygrwydd a chydweithrediad.

Yn addas ar gyfer: Yn ddelfrydol ar gyfer oedolion sy'n newydd i fale neu unrhyw un sydd eisiau mireinio eu sgiliau.

Oedran 16 +

Athro: Louise Lloyd

 

Beth i’w wisgo: Dillad cyfforddus y gallwch symud ynddyn nhw; gwnewch yn siŵr nad yw unrhyw drowsus llac yn dod dan y ffêr. Gellir ei wneud yn droednoeth, mewn pymps bale neu mewn sanau gyda gafael (ni chaniateir esgidiau ymarfer yn y stiwdio). Cofiwch ddod â haenau i’w gwisgo tra’n cynhesu ac yn oeri.

Beth i Ddod Gyda Chi: Dŵr

Louise LloydGraddiodd Louise o’r London Contemporary Dance School gyda Gradd (Anrh) BA Dosbarth Cyntaf mewn Dawns Gyfoes yn 2013. Yn dilyn hyn roedd hi’n rhan o gwmni Transitions Post-Graduate Dance yn Laban, ac yn ystod yr amser hwn perfformiodd mewn nifer o leoliadau ledled y DU ac Ewrop, gan dderbyn ei gradd Meistr mewn Dance Perfformiad gyda Rhagoriaeth. Ers graddio mae Louise wedi gweithio fel dawnswraig ac athrawes dawns llawrydd, gan berfformio mewn nifer o wyliau a digwyddiadau arddangos yn ogystal â coreograffu ei gwaith ei hun, Waltz of the Flower Sellers, ar gyfer Llwyfan Dawns Cymru 2015. Daeth Louise yn hyfforddwr BarreConcept cymwysedig yn 2015 ac yn hyfforddwr Mundo Dance cofrestredig yn 2016 ac ar hyn o bryd mae’n addysgu dosbarthiadau yn y ddwy ddisgyblaeth yng Nghaerdydd a’r ardal gyfagos. Dechreuodd Louise ar ei thaith mewn dawns gymunedol ar leoliad Paul Hamlyn Funded Professional Placement gyda Rubicon Dance a Ballet Cymru yn 2015 ac aeth ymlaen i gyflawni prentisiaeth arweinydd dawns 6 mis gyda Rubicon Dance. Ar ôl cwblhau’r brentisiaeth ym mis Mai 2016, mae Louise yn arwain sesiynau wythnosol mewn dawns gymunedol, BarreConcept, Mundo Dance, bale i oedolion a dawns gyfoes i ieuenctid, gyda'r cyfranogwyr yn amrywio o 2-80+ mlwydd oed. Wedi dysgu bale i oedolion am 18 mis, mae Louise yn edrych ymlaen at addysgu’r dosbarthiadau yn y Tŷ Dawns lle cafodd ei hysbrydoli i ddilyn gyrfa mewn dawns fel aelod cyswllt o Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Archebwch le ar gyfer bloc o ddosbarthiadau ym mis Chwefror am £20 yn unig.

Archebwch le ar gyfer bloc o ddosbarthiadau yoga, modern neu ballet a thalwch £20 yn unig  ar gyfer mis Chwefror (arbediad o £4.)

Telerau ac amodau: Mae’n rhaid i’r dosbarthiadau gael eu harchebu mewn bloc ar gyfer yr un dosbarth. Mae’n rhaid i’r cynnig gael ei brynu cyn 31 Ionawr 2019. Gellir ei brynu ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Mae’r cynnig yn destun argaeledd. Ni fydd ar gael wedi’r dyddiad hwn. Ni ellir ei drosglwyddo na’i ad-dalu. Mae’r cynnig yn ddilys hyd 26 Chwefror 2019. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd y pris llawn yn cael ei godi.

Yn digwydd
Cardiff
Ty Dawns
Bob Dydd Mawrth, 18:15