adult ballet class
CDCCymru yn Cyflwyno

Dosbarthiadau Oedolion: Bale

Oedran 16+
Athro: Jemma Beatty
Dydd Mawrth 6.15pm-7.30pm
£6.00

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, nid yw ein dosbarthiadau’n cael eu cynnal ar hyn o bryd. Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a’r diwydiant a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol pan fyddwn yn gwneud unrhyw newidiadau.

Bydd Bale i Ddechreuwyr yn rhoi sylw i egwyddorion bale allweddol gan gynnwys datblygu cryfder craidd, gwella osgo, camau sylfaenol, hyblygrwydd a chydweithrediad.

Yn addas ar gyfer: Yn ddelfrydol ar gyfer oedolion sy'n newydd i fale neu unrhyw un sydd eisiau mireinio eu sgiliau.

Beth i’w wisgo: Dillad cyfforddus y gallwch symud ynddyn nhw; gwnewch yn siŵr nad yw unrhyw drowsus llac yn dod dan y ffêr. Gellir ei wneud yn droednoeth, mewn pymps bale neu mewn sanau gyda gafael (ni chaniateir esgidiau ymarfer yn y stiwdio). Cofiwch ddod â haenau i’w gwisgo tra’n cynhesu ac yn oeri.

Beth i Ddod Gyda Chi: Dŵr

Jemma Beatty HeadshotRoedd Jemma'n hyfforddi'n lleol yn ne Cymru gyda Miss Browning cyn iddi gael ei hysgoloriaeth i Laine Theatre Arts. Yma aeth yn ei blaen i lefel Solo Seal o dan diwtoriaeth June Mitchel, athrawes ac arholwr byd-enwog. Yma cafodd ei chymhwyster addysgu cyn dechrau gyrfa broffesiynol fel dawnsiwr. Dechreuodd gyrfa perfformio Jemma yn syth wedi iddi adael coleg gyda thaith o amgylch y DU gyda Carousel wedi ei goreograffio gan Wayne Sleep. Yn fuan wedi hynny, cafodd brentisiaeth gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru lle cafodd berfformio yn The Seven Deadly Sins ynghyd ag Opera Cenedlaethol Cymru, wedi ei goreograffio gan Jo Fong. Aeth hi wedyn ymlaen i sicrhau lle ar Crystal Cruise Lines yn yr UDA a theithio’r byd gyda'u teithiau o amgylch y byd, cyn mynd ymlaen i weithio yn Sbaen gyda chwmni dawns fodern, lle cafodd gweithio â dawnswyr a choreograffwyr rhyngwladol. Wedi hynny, daeth yn ôl at ei gwreiddiau i dde Cymru a chael contract gyda Ballet Cymru, a pherfformio yn RRomeo and JulietThe TempestA Midsummer Night’s DreamLittle Red Riding Hood Tir ar y cyd gyda Cerys Matthews. Mae hi nawr yn athrawes gyda Ballet Cymru ar eu rhaglenni cyswllt cyn-broffesiynol ac ysgol haf. Mae Jemma yn athrawes ballet Clasurol a modern gymwys, ac wedi addysgu ar draws y byd ers nifer o flynyddoedd.