Digwyddiad i Addysgwyr – Sgwrs gyda CDCCymru | Dance House Wales
CDCCymru yn Cyflwyno

Digwyddiad i Addysgwyr – Sgwrs gyda CDCCymru

Dydd Mercher

17 Gorffennaf 2019

Mae CDCCymru yn cynnal sesiwn ‘sgwrs agored’ ar gyfer rhai sy’n ymwneud â’r sector addysg ac yn ymddiddori yn y byd dawns yn ne Cymru.

Rydym eisiau gwybod mwy am y ddarpariaeth addysg a dawns bresennol yn yr ardal a chael sgwrs agored gyda rhai sy’n ymwneud â’r sector addysg sydd â diddordeb mewn dawns.  

Rydym yn gwahodd athrawon ac addysgwyr i ddod i gael golwg y tu ôl i’r llenni ar ein darn dawns newydd, Rygbi: Annwyl i Mi / Dear to Me, sef perfformiad dawns byr sy’n dathlu rygbi yng Nghymru, a’r gobeithion, bri ac angerdd a deimlwn wrth ddod ynghyd ar y cae ac oddi arno.  

Ymunwch â ni yn y Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd CF10 4PH, ddydd Mercher 17 Gorffennaf o 4.30 tan 6.30pm. Cawn wylio ymarfer o 4.30 tan 5.00pm, yna cawn y sgwrs a theisen rhwng 5.00 a 6.30pm.

Os ydych eisiau mynychu, anfonwch neges e-bost at Guy O’Donnell, Cynhyrchydd Dysgu a Chyfranogi, CDCCymru: guy@ndcwales.co.uk

Dates
Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019, 16:30