CDCCymru yn Cyflwyno

Dawns ar gyfer Parkinson’s

11 Hydref – 13 Rhagfyr 2018

Mae Dawns ar gyfer Parkinson’s yn cynnig cyfle unigryw i bobl gyda Parkinson’s yng Nghaerdydd, Casnewydd a’r ardaloedd cyfagos i gymryd rhan mewn dosbarthiadau dawns o ansawdd uchel yn amgylchedd proffesiynol y stiwdio dawns.

Yn seiliedig ar repertoire clasurol a chyfoes English National Ballet, mae’r dosbarthiadau Dawns ar gyfer Parkinson’s yn ffordd hwyliog ac anffurfiol i gyfranogwyr ddarganfod themâu, coreograffi a cherddoriaeth y sioeau bale.

Mae wedi’i brofi fod y rhaglen hon yn cefnogi pobl gyda Parkinson’s i ddatblygu hyder a chryfder, wrth liniaru symptomau bob dydd rhai cyfranogwyr dros dro. Mae dosbarthiadau’n fynegiannol, yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid o gyfyngiadau corfforol a chymdeithasol dioddef o Parkinson’s.

Hefyd darperir lluniaeth yn ein lolfa ar ôl y sesiwn i’r rhai fyddai’n hoffi aros.
 

Adolygiadau

"Am sesiwn fendigedig a syniad diddorol ar gyfer pawb sy’n gweithio, byw ynteu’n ymwneud â phobl gyda Parkinson's. Rwyf mor falch ‘mod i wedi medru mynychu. Mae wedi fy ysbrydoli i deimlo y buaswn yn hoffi gwneud rhagor gyda dawns yng nghyswllt pobl sy’n byw gyda’r cyflwr hwn."

-Cyfranogwr, Nyrs Parkinson's Arbenigol, Caerdydd, 2012

“Fe wnes fwynhau bob wythnos, rwyf yn sicr ei fod yn helpu gyda bywyd bob dydd, rydym yn gadael yn teimlo’n hapus.”

-Cyfranogwr, Caerdydd

Galeri
dancing holding hands
bar work dance for parkinson's
Group dancing Dance for Parkinson's

Mae'r rhaglen hon mewn partneriaeth â Bale Cenedlaethol Lloegr.

Mae rhaglen Dawns ar gyfer Parkinson’s Bale Cenedlaethol Lloegr wedi bod yn rhedeg ers 2008, ac mae dosbarthiadau’n cael eu cynnal yn Llundain, yn ogystal ag yn genedlaethol mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, DanceEast yn Ipswich, MDI yn Lerpwl a Chyngor Dinas Rhydychen.

Rydym yn falch o fod yn rhan o aelodau Dance for PD, i gefnogi Partneriaeth a Phobl yn Dawnsio gan Dawns ar gyfer Parkinson’s ac i gael cysylltiad â Parkinson’s UK.

Mae rhaglen genedlaethol Dawns ar gyfer Parkinson’s ENB yn mwynhau cysylltiadau agos gyda Parkinson’s UK a’r Gymdeithas Clefyd Parkinson’s Ewropeaidd EPDA.

Astudiaeth Prifysgol Roehampton

English National Ballet Logo

National Lottery Fund Wales logo
The Moondance Foundation logo
The Hodge Foundation logo
Western Power Distribution logo
Blackwood Miners Institute Logo

The next term in Cardiff runs Thursdays 11th October - 13th December

 

Yn digwydd
Dydd Iau 11 Hydref 2018, 14:00
Dydd Iau 18 Hydref 2018, 14:00
Dydd Iau 25 Hydref 2018, 14:00
Dydd Iau 1 Tachwedd 2018, 14:00
Dydd Iau 8 Tachwedd 2018, 14:00
Dydd Iau 15 Tachwedd 2018, 14:00
Dydd Llun 22 Hydref 2018, 14:00
Dydd Iau 29 Tachwedd 2018, 14:00
Dydd Iau 6 Rhagfyr 2018, 14:00
Dydd Iau 13 Rhagfyr 2018, 14:00