Cariad a Gwybodaeth | Dance House Wales
UWTSD yn Cyflwyno

Cariad a Gwybodaeth

27 – 29 Tachwedd 2019

Love and Information

Gan Caryl Churchill
Trosiad i’r gymraeg gan Elen Bowaman

A’i gwell ydy deall neu peidio deall?
Sut mae ein bywyd dyddiol o or-wybodaeth yn effeithio ar ein gallu i deimlo a chofio?
Mewn byd lle cawn ein herio yn ddyddiol gan gymaint o wybodaeth mae drama hynod Caryl Churchill, mewn cyfres o olygfeydd bachog, chwim a ffraeth, yn portreadi cymdeithas ble mae cyflymder cyfathrebu mewn peryg o ddisodli wir gysylltiad.

Dates
Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019, 19:30
Dydd Iau 28 Tachwedd 2019, 19:30
Dydd Gwener 29 Tachwedd 2019, 19:30