A2: Clymu Sesiwn dawns a symud | Dance House Wales
CDCCymru yn Cyflwyno

A2: Clymu Sesiwn dawns a symud

Dydd Mawrth

8 Hydref 2019

Mae’r diwrnod yn gyflwyniad i ymgorffori symud a gwybodaeth o’r corff yn y cwricwlwm. Bydd athrawon yn dysgu sut y gellir defnyddio perfformiadau byw ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd mewn pynciau craidd eraill, gan helpu i ddatblygu’r hyder i gyflwyno addysg ddawnsio.

Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar ddarn diweddar Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, ‘Rygbi: Annwyl i mi / Dear to me’, sydd wedi’i ysbrydoli gan rym rygbi. Yn dilyn y diwrnod, bydd asedau ac ymarferion digidol ar gael i athrawon eu defnyddio yn y dosbarth.

Cliciwch yma i gael rhagflas o  ‘Rygbi: Annwyl i mi / Dear to me’: https://www.youtube.com/watch?v=W1hZE8_HZho&t=12s

Yn digwydd
Dydd Mawrth 8 Hydref 2019, 09:30